<![CDATA[Tin tức - nhận định bóng đá hôm nay]]>www.bongdatin.comvi-vn<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 03/07/2022]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 03/07/2022]]>Mon, 04 Jul 22 00:20:28 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 03/07/2022]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 03/07/2022]]>Sun, 03 Jul 22 21:38:41 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hạng 2 Nhật Bản loạt trận 03/07/2022]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 03/07/2022]]>Sun, 03 Jul 22 18:42:52 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Brazil loạt trận 02/07/2022]]> Tường thuật kết quả bóng đá Brazil trực tuyến loạt trận ngày 02/07/2022]]>Sun, 03 Jul 22 06:20:32 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Nhật Bản loạt trận 02/07/2022]]> Tường thuật kết quả bóng đá Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 02/07/2022]]>Sat, 02 Jul 22 18:42:40 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hàn Quốc loạt trận 02/07/2022]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hàn Quốc trực tuyến loạt trận ngày 02/07/2022]]>Sat, 02 Jul 22 18:27:05 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Hạng 2 Nhật Bản loạt trận 02/07/2022]]> Tường thuật kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 02/07/2022]]>Sat, 02 Jul 22 18:20:33 +0700<![CDATA[Tường thuật kết quả Nhật Bản loạt trận 29/06/2022]]> Tường thuật kết quả bóng đá Nhật Bản trực tuyến loạt trận ngày 29/06/2022]]>Wed, 29 Jun 22 21:39:14 +0700